Partnerzy

Centrum Europejskie UW

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1991 roku. Jest zatem jedną z najstarszych w Polsce placówek akademickich, która poza prowadzeniem badań w zakresie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów.

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego prowadzenie studiów europejskich rozpoczęło już w 1992 roku. Najpierw powstały studia podyplomowe. Studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska (SM-IE) zostały uruchomione w 1995 roku. Do dziś są one realizowane przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW.

Od roku akademickiego 2004/2005 (na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku) Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka.

Więcej informacji na www.ce.uw.edu.pl

Projekt KonferencjaCE

KonferencjaCE to projekt naukowy, który wywodzi się z dorocznych spotkań organizowanych przez studentów Centrum Europejskiego UW. Z biegiem czasu okazało się, że w założeniu akademickie wydarzenie, stało się wyczekiwanym momentem w kalendarzu pracowników administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i biznesu, a także nie tracąc swoich pierwotnych założeń, studentów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Zespół projektu stanowią członkowie Samorządu !CE oraz Koła Naukowego Europa Nova. KonferencjaCE jest wspierana przez władze Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Europejskiego UW, a wśród jej patronów znalazły się m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Marszałek Województwa Mazowieckiego, PKPP Lewiatan, Polska Fundacja im. Roberta Schumanna i Centrum im. Adama Smitha.

Więcej informacji na www.konferencjace.org