Dołącz do nas

Stowarzyszenie !CE proponuje dwa rodzaje członkostwa:

Członek wspierający:

Chcesz wiedzieć kiedy będzie najbliższy Piknik Europejski, konferencja czy impreza !CE? Wypełnij uproszczoną deklarację członkowską i zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Centrum Europa !CE – bez składek i deklaracji zobowiązań.

Jako członek wspierający otrzymujesz:

  • dostęp do informacji związanych ze społecznością !CE (newsletter)
  • zaproszenia na wydarzenia Samorządu !CE, Kół Naukowych i CE UW
  • możliwość promocji swoich osiągnięć wśród społeczności !CE

Członek zwyczajny:

Jeśli ponadto chciałbyś pomagać w bieżących pracach Stowarzyszenia !CE, brać czynny udział w działaniach na rzecz Centrum Europejskiego UW, wspierać swoją wiedzą młodszych studentów (np. prowadząc szkolenia), a także wspierać działalność statutową stowarzyszenia swoimi składkami (wysokość składek jest co roku ustalana przez Walne Zgromadzenie Członków – uchwałę na rok 2013 poznasz tutaj) – zapraszamy do wypełnienia uproszczonej deklaracji i wpisania w uwagach CZŁONEK ZWYCZAJNY.

Jako członek zwyczajny otrzymujesz:

  • darmowe wejście 1 os. na imprezy !CE – lista członków na wejściu
  • zniżki na wyjazdy organizowane przez Samorząd !CE
  • możliwość publikacji w gazecie !CEntrum Europa Świat
  • dostęp do informacji związanych ze społecznością !CE (newsletter)
  • zaproszenia na wydarzenia Samorządu !CE, Kół Naukowych i CE UW
  • możliwość promocji swoich osiągnięć wśród społeczności !CE

Uproszczona deklaracja członkowska Stowarzyszenia Centrum Europa !CE